Menu

Czym jest Pedicul Hermal?
Czym jest Pedicul Hermal?

Współcześnie problem wszawicy możemy mieć z głowy szybko i bezpiecznie! Nawet przy długich włosach pomoże Pedicul Hermal.

  • Jest to wyrób medyczny zawierający 100% czystego dimetykonu (oleju silikonowego).

  • Nie zawiera żadnych barwników, substancji zapachowych ani środków konserwujących.

  • Zastosowanie wyrobu Pedicul Hermal w 10 minut umożliwia skuteczne pozbycie się wszy głowowych oraz gnid (jajeczek wszy), bez konieczności użycia trujących związków chemicznych, zwanych insektycydami.

  • Może być stosowany od 1 dnia życia u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, także u kobiet w ciąży i matek karmiących.

  • Pedicul Hermal nie wykazuje interakcji z innymi produktami.

Jak działa preparat na wszy Pedicul Hermal?

Dzięki specjalnym, fizycznym właściwościom Pedicul Hermal blokuje otwory oddechowe wszy i gnid. Po 10 minutach od zastosowania wyrobu wszy ulegają uduszeniu, a dalsze dojrzewanie gnid zostaje zatrzymane. Takie działanie zapobiega rozprzestrzenianiu i rozmnażaniu tych pasożytów.

Jak stosować Pedicul Hermal?
Jak stosować Pedicul Hermal?

Wyrób należy stosować wyłącznie zewnętrznie, na nieuszkodzoną skórę. Na etykiecie umieszczonej z tyłu butelki wydrukowano oznaczenia, które pomagają w odmierzeniu niezbędnej ilości płynu Pedicul Hermal. Odstęp pomiędzy podziałkami odpowiada około 25 ml.

  • Płyn Pedicul Hermal należy nakładać na suche włosy i masować aż do całkowitego zwilżenia płynem włosów i skóry głowy.

  • Należy upewnić się, że płyn nie dostaje się do oczu ani uszu (W przypadku dostania się płynu do oczu może pojawić się łagodne podrażnienie oczu. W razie przypadkowego kontaktu płynu z oczami należy przepłukać je czystą, bieżącą wodą. W przypadku utrzymującego się podrażnienia, należy zwrócić się do lekarza pierwszego kontaktu lub okulisty).

  • Po nałożeniu, płyn trzeba pozostawić na włosach przez co najmniej
    10 minut.

  • Po 10 minutach działania płynu należy wyczesać włosy pasmo po paśmie, za pomocą załączonego grzebienia. Płyn ułatwi rozczesywanie włosów, nawet długich.

  • Następnie należy dokładnie umyć włosy, raz lub dwa razy, ciepłą wodą i zwykle używanym szamponem.

W ciągu następnych 10 dni należy regularnie sprawdzać, czy obecne są wszy lub gnidy na włosach (blisko skóry). W przypadku ponownego stwierdzenia obecności wszy lub gnid należy powtórzyć cały zabieg. W celu zapewnienia usunięcia wszy, które mogą pojawić się później, zaleca się powtórzenie zabiegu po 8-10** dniach od pierwszego zastosowania.

**Zalecenie Instytutu Roberta-Kocha

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo

Pedicul Hermal jest produktem bezpiecznym, który mogą stosować zarówno dorośli jak i dzieci w każdym wieku, a także kobiety w ciąży i karmiące piersią. Wyrobu nie wolno stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości (alergii) na dimetykon.

Pedicul Hermal należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy przechowywać wyrobu medycznego Pedicul Hermal w temperaturze powyżej 30 °C.

Wyrobu medycznego nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z wyrobem medycznym, który nie jest już potrzebny. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.